نقشه کاربری اراضی شهرستان همدان

نقشه کاربری اراضی شهرستان همدان
نقشه کاربری اراضی شهرستان همدان

نقشه-کاربری-اراضی-شهرستان-همدانشیپ فایل کاربری اراضی شهرستان همدان (واقع در استان همدان)

مشخصات سیستم تصویر:


Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:    D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: De
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل