نقشه کاربری اراضی شهرستان نور

نقشه کاربری اراضی شهرستان نور
نقشه کاربری اراضی شهرستان نور

نقشه-کاربری-اراضی-شهرستان-نورشیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نور (واقع در استان مازندران)

مشخصات سیستم تصویر:


Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum:    D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: De
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل